Vprašanja in odgovori

11. 1. 2023

Prodaja anonimiziranih podatkov, ki niso osebni podatki

Če namen zbiranja podatkov ne vključuje nadaljnje prodaje podatkov, ali lahko upravljavec podatke obdela - anonimizira, in tako obdelane npr. agregirane podatke, proda (niso osebni podatki)? Kako pa na to vpliva zadnji akt procesiranja, dokler so podatki še osebni podatki, t.j. akt anonimizacije?
Samo za aktivne naročnike:
11. 1. 2023

Profiliranje?

Če profiliranje nima pomembnih posledic za posameznika, npr. samo priprava prilagojenega marketinškega ali nepromocijskega sporočila na podlagi zakonito zbranih podatkov, to potem pomeni, da za ta del ni potrebno v siceršnji obrazec za GDPR soglasje vključiti še granularno zapisano profiliranje, dovolj je soglasje za pošiljanje marketinških sporočil (z ali brez ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 6. 2022

Lažna elektronska sporočila (phishing)

V zadnjem času opažamo porast lažnih elektronskih sporočil (phishing). Kaj lahko storimo, da se pred tem obranimo, kako takšna sporočila prepoznati in ali lahko preverimo, ali naši zaposleni to znajo?
Samo za aktivne naročnike:
21. 6. 2022

Posnetek iz zraka v komercialne namene (posneto z brezpilotnikom - dronom)

Brezpilotniki (droni) so postali cenovno dostopni ter omogočajo pogled in snemanje iz zraka. Ali je sporno uporabiti posnetek iz zraka v komercialne namene, pri čemer bi posnetek prikazoval urbano okolje (ceste, zasebne hiše, poslovne objekte, otroška in športna igrišča itd.)?
Samo za aktivne naročnike:
21. 6. 2022

Programska oprema za spremljanje aktivnosti zaposlenih na računalnikih

Pod katerimi pogoji je dopustno uporabljati programsko opremo za spremljanje aktivnosti zaposlenih na računalnikih? Na trgu je veliko tovrstne programske opreme, s katero lahko nadziramo opravljeno delo, zlasti pri delu na domu, ko nimamo neposrednega sitka z zaposlenimi, vendar pa nas skrbi, da bi šlo za pretiran poseg v zasebnost ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 4. 2022

Zbiranje podatkov nekdanjih zaposlenih - objava v šolskih publikacijah in vabila na dogodke

Učitelji za namen izdaje publikacije ob obletnici šole zbirajo različne podatke. Med drugim tudi o zaposlenih - prosijo, da bi jim pripravili seznam bivših zaposlenih, ki so se upokojili v zadnjih desetih letih. Ali je to dopustno? Na kakšen način lahko zaposleni pridejo do teh podatkov? Ali lahko šola sploh na ...
Samo za aktivne naročnike:
14. 4. 2022

Vročanje dokumentov zaposlenim preko IT rešitve (portala) podjetja

V podjetju uporabljamo sodobno IT rešitev za vodenje kadrovske evidence, registracijo delovnega časa in obračun plač, vse v enem. Zaposleni imajo dostop do svojih podatkov in vseh dokumentov, ki jih mora delodajalec vročiti zaposlenemu preko Osebnega portala. Tako preko osebnega portala lahko dostopajo oz. imajo »vročene« tudi do plačilne liste ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 12. 2021

Imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov v povezanih družbah

Kakšni so pogoji za imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov v povezanih družbah?
Samo za aktivne naročnike:
22. 12. 2021

Ali se mora oseba, ki preverja izpolnjevanje pogoja PCT, identificirati oziroma ali mora na zahtevo pokazati dokument, kjer piše, da je zadolžena za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT?

V zvezi s preverjanjem izpolnjevanja pogoja PCT se v praksi pojavlja veliko število vprašanj, mnoga so seveda povezana tudi z varstvom osebnih podatkov. Eno od njih je tudi, ali se mora oseba, ki preverja izpolnjevanje pogoja PCT, identificirati oziroma ali mora na zahtevo pokazati dokument, kjer piše, da je pooblaščena ...
Samo za aktivne naročnike:
22. 12. 2021

Kaj je treba upoštevati glede vzpostavitve internega orodja za podajanje anonimnih prijav vezano na neskladja/nepravilnosti v podjetju oziroma organizaciji (»whistleblowing«)?

Številna odgovorna podjetja, ki si prizadevajo za skladnost svojega poslovanja, razumejo pomen pravočasnega odkrivanja in poročanja o nepravilnostih, pri čemer so lahko pomemben vir za odkrivanje in poročanje nepravilnosti tudi sami zaposleni v takšnem podjetju. Vsekakor je bistveno, da se zaposleni pri tem počutijo varno, tj. da imajo na voljo ...
Samo za aktivne naročnike: