Smernice in mnenja

18. 7. 2024

Obdelava osebnih podatkov pri delo od doma

Informacijski pooblaščenec (IP) je po elektronski pošti prejel vaše vprašanje, če lahko kadrovski referent, ko ta dela od doma, s seboj domov odnese osebne mape zaposlenih, ki jih potrebuje za opravljanje delovnega procesa? Zanima vas, ali ob tem zadostuje zgolj potrdilo oz. dovoljenje nadrejenega ali morate dodatno pri takem ravnanju ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 4. 2024

Snemanje sej sveta šole z namenom pretvorbe v dobesedni zapisnik

Informacijski pooblaščenec je prejel vprašanje, v katerem prosilec pojasnjuje, da je na svetu zavoda (osnovne šole) prišlo do pobude, da bi se seje snemale in posnetki vsakič pretvorili v dobesedni zapisnik. Prosilca zanima, ali potrebujejo privolitve članov pred vsako sejo, kako opredeliti rok hrambe, ali bi morali opredeliti možnost snemanja ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 9. 2023

Nasprotje interesov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel prošnjo za mnenje, ali sta funkciji pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov in predsednika volilne komisije (za volitve predstavnikov zaposlenih v organih upravljanja in nadzora) javnega zavoda združljivi funkciji. Pomislek izvira iz tega, da se pri pri delu volilne komisije uporablja večja količina osebnih podatkov ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 8. 2023

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO)

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je po e-pošti prejel prošnjo za pojasnilo, ali se lahko kot pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) imenuje odvetniška družba ali mora biti imenovan poimensko določen odvetnik. Podaja svoje neobvezujoče mnenje:

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 8. 2023

Rok hrambe videoposnetkov

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje, kako dolgo je trgovina dolžna po zakonu hraniti video posnetek v primeru, če pride na njeni površini do poškodbe in zapisnika o poškodbi. Podaja svoje neobvezujoče mnenje:
Samo za aktivne naročnike:
12. 5. 2023

Sistemi za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic in izvajanje biometrijskih ukrepov na javnih površinah

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje, ali bo IP za »javne površine« iz 80. člena ZVOP-2 štel tudi površine v zasebni lasti, ki so sicer namenjene javnosti, hkrati pa lastnik na njih lahko določa na kakšen način se bodo uporabljale? V dotičnem primeru gre za trgovski ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 8. 2022

Uporaba prstnega odtisa pri vstopu v fitnes

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje, ali lahko fitnes center za potrebe vstopa v objekt in registracijo uporabi vaš prstni odtis? Podaje svoje neobvezujoče mnenje:
23. 8. 2022

Skeniranje osebne izkaznice v banki

Informacijski pooblaščenec je prejel zaprosilo za mnenje o tem, ali lahko banke kopirajo in skenirajo osebno izkaznico komitenta. Po zamenjavi osebne izkaznice je vaša banka ob osebnem obisku v poslovanici ažurirala oziroma spremenila podatke v njihovi evidenci, potem pa so hoteli vašo osebno izkaznico še skenirati. Razumete potrebo po identifikaciji ...
25. 7. 2022

Hramba evidenc o izpolnjevanju PCT pogoja

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel prošnjo za mnenje glede hrambe evidenc o izpolnjevanju PCT pogoja pri delodajalcu. Je potrebno tovrstne evidence zaradi morebitnega prekrškovnega postopka hraniti dve leti ali le do izpolnitve njihovega namena, tj. preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT, kar je že minilo?
25. 7. 2022

Kopija potrdila o opravljenem zdravniškem pregledu za zaposlitev

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel prošnjo za mnenje, ali navedbe vodje kadrovske službe držijo: Od trenutnega delodajalca, ki ste mu sicer podali odpoved pogodbe o zaposlitvi, ste zahtevali kopijo potrdila o opravljenem zdravniškem pregledu za zaposlitev. Izpolnili ste obrazec, ki je objavljen na spletni strani ...