Aktualno

Vprašanje

Obdelava za namen »prilagajanja vsebine osebnim preferencam«

Ali se obdelava za namen »prilagajanja vsebine osebnim preferencam« šteje za obdelavo v zvezi z izvajanjem pogodbe?

Vprašanje

Obdelava za namen »spletnega vedenjskega oglaševanja«

Ali se obdelava za namen »spletnega vedenjskega oglaševanja« šteje za obdelavo v zvezi z izvajanjem pogodbe?

Vprašanje

Obdelava za »preprečevanje zlorab«

Ali se obdelava za »preprečevanje zlorab« šteje za obdelavo v zvezi z izvajanjem pogodbe?

Vprašanje

Obdelava za »izboljšanje storitve«

Ali se obdelava za »izboljšanje storitve« šteje za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem pogodbe?

Vprašanje

Ponudnik storitev gostovanja v Ameriki, lokacija serverja v EU

Če je ponudnik storitev gostovanja v Ameriki, lokacija serverja pa v Frankfurtu, ali to pomeni, da vseeno sodelujemo z ameriško firmo ali ne? Kako je s tem? Ali tudi z njimi potrebujemo pogodbe?

Vprašanje

Pogodbe glede storitev v oblaku

Ali za storitve gostovanja v oblaku (Linode, Digital Ocean, Amazon AWS, Facebook …) tudi velja, da moramo imeti sklenjene prave pogodbe? Pogodbe z zunanjimi obdelovalci – velja za vse, katerim posredujemo naše baze strank? o Kakšne pogodbe moramo dejansko imeti sklenjene s ponudniki gostovanja oz. ponudniki sistemov elektronske pošte?Kaj dejansko mora biti napisano v pogodbi?

Vprašanje

SQL baze kot podatkovne zbirke po GDPR

Ali so SQL-baze na spletnih straneh, kjer se zbira podatki, preden jih uvozimo v interni CRM-sistem, tudi podatkovne zbirke oz. zbirke osebnih podatkov, kot jih definira Splošna uredba?

Vprašanje

Zbiranje telefonskih številk prek prijav na prosta delovna mesta

Potrebovali bi pomoč v zvezi s sestavo pisnega soglasja, da lahko zbiramo in obdelujemo podatke kandidatov, ki se prijavljajo na prosta delovna mesta? Ali lahko tako izjavo uporabimo tudi za zbiranje telefonske številke zaposlenih?

Vprašanje

Kdaj je potrebna pogodba med podružnico in materjo?

V primeru organizacije, kjer je družba mati v EU, podružnica pa v Sloveniji, ima družba mati kot lastnica neposreden dostop do vseh strežnikov podružnice, tudi baz osebnih podatkov. Dovoljenja (privolitve) strank se nanašajo na podružnico. Je potrebna p

Priročnik Nova pravila varstva osebnih podatkov

Prednosti priročnika in portala Nova pravila varstva osebnih podatkov

  • Strokovna priporočila za implementacijo novosti na področju varstva osebnih podatkov,
  • vzorci in primeri strokovno pripravljene dokumentacije,
  • pregled nad aktualno zakonodajo in smernicami oz. mnenji Delovne skupine na podlagi 29. člena ter Evropskega odbora za varstvo podatkov.