Pravice posameznikov

18. 3. 2022

Identifikacija posameznika

Avtor: Anže Novak
Upravljavci imajo pogosto stik s posamezniki, ki po elektronski pošti ali ustno po telefonu zahtevajo določene pravice iz Poglavja III Uredbe (EU) 2016/679 (v nadaljevanju: Splošna uredba) – Pravica do dostopa (člen 15), do popravka (člen 16), do izbrisa (člen 17), do omejitve (člen 18), do prenosljivosti (člen 20) in ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 3. 2020

Pravica do popravka, pravica do omejitve obdelave, pravica do ugovora in procesna vprašanja v zvezi z uveljavljanjem pravic

Pravica do popravka ‘Pravica do popravka’ ponuja možnost, da posameznik od upravljavca zahteva, da popravi netočne ali neažurne podatke v zvezi z njim in dopolni nepopolne osebne podatke. Tako lahko na primer posameznik zahteva uskladitev svojih podatkov pri svojem operaterju, ko je spremenil svoj priimek ali podatek o prebivališču, če ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 12. 2019

Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“)

Prepričanje, da Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679; v nadaljevanju: Splošna uredba) omogoča, da vsakdo lahko doseže pri kateremkoli upravljavcu njegovih osebnih podatkov, izbris svojih podatkov, je v javnosti kar zelo razširjeno, vendar pogosto zmotno. Pravica do izbrisa je sestavni del širše pravice do varstva osebnih podatkov ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 6. 2018

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posamezniki imajo že po ustavi pravico zahtevati svoje osebne podatke, pravica do prenosljivosti pa to pravico nekoliko nadgrajuje, čeprav po drugi strani ni tako široka kot pravica do seznanitve. Pravica do prenosljivosti je pomembna, ker imamo posamezniki svoje podatke »vezane« pri nekaterih ponudnikih digitalnih in spletnih storitev – elektronska pošta, družabna ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 6. 2018

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik ima že po Ustavi RS (38. člen) pravico pridobiti lastne osebne podatke, ki jih o njem vodijo upravljavci. Posameznik ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdeluje osebne podatke. Če to zahteva, mu je treba omogočiti dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namen ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 6. 2018

Pregledne informacije, sporočila in načini za uresničevanje pravic posameznika

Členi od 12 do 14 GDPR se nanašajo na zagotavljanje informacij, ki jih je treba zagotoviti posamezniku (kadar se osebne podatke pridobi od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki), da bo o obdelavi njegovih podatkov ustrezno informiran. Posameznik mora predvsem biti obveščen oziroma mu je treba zagotoviti predvsem naslednje ...
Samo za aktivne naročnike: