Prenos osebnih podatkov v tretje države

16. 12. 2019

Prenos na podlagi odstopanj po členu 49 Splošne uredbe

Kot smo pojasnili v predhodnih poglavjih, Splošna uredba opredeljuje pogoje, pod katerimi je možen prenos osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije. Med najbolj »klasične« mehanizme za prenos sodijo sklep o ustreznosti zagotovljene ravni varstva osebnih podatkov za določeno državo oz. mednarodno organizacijo ali ustrezni zaščitni ukrepi, kot so ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 3. 2019

Prenos osebnih podatkov v tretje države v praksi - sodobno poslovanje z uporabo spletnih storitev

Uporabljate pri svojem poslovanju storitve hrambe podatkov v oblaku ali spletnega oglaševanja? Ali veste, da pri mnogih spletnih storitvah prihaja do obdelave osebnih podatkov? Navedena vprašanja so v sodobnem svetu poslovanja zelo pomembna, saj podjetja z namenom zmanjšanja stroškov poslovanja pogosto uporabljajo različne spletne storitve, ki nudijo ugodne storitve, ne ...
Samo za aktivne naročnike:
27. 3. 2019

Splošno o prenosu osebnih podatkov

EU ima vzpostavljen pravni okvir varstva osebnih podatkov, ki varuje naše osebne podatke, ko se jih obdeluje znotraj EU. Svet pa je čedalje bolj globaliziran in digitaliziran. Upravljavci osebnih podatkov imajo danes na voljo številne storitve, s katerimi lahko hitreje in bolj učinkovito, pogosto tudi na bolj ekonomičen način, podatke ...
Samo za aktivne naročnike: