Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

13. 9. 2019

Zakoniti interesi

Ali lahko uporabimo vizitko poslovnega partnerja, jo vnesemo v sistem in hranimo za namen poslovne komunikacije? Ali lahko fotografiramo javni dogodek in fotografije udeležencev objavimo na spletni strani, brez privolitve oseb na fotografijah? Ali lahko posredujemo podatke svojih zaposlenih obvladujoči družbi za izvajanje skupne politike upravljanja s kadri? Za vse ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 6. 2019

Obdelava na podlagi privolitve posameznika

Privolitev posameznika je ena od šestih zakonitih podlag za obdelavo osebnih podatkov, kot so navedene v členu 6(1) Splošne uredbe. Pojem privolitve podrobno obravnavajo smernice1, ki jih je sprejela Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29 in jih je nato potrdil Evropski odbor za varstvo podatkov (EDPB ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 6. 2019

Obdelava podatkov, ki je potrebna za izvajanje ali sklenitev pogodbe in druge ustrezne pravne podlage

Podjetja v sodobnem poslovnem okolju stremijo k ponujanju izdelkov ali storitev na način, ki omogoča večjo konkurenčnost in nižjo ceno za stranke. Konkurenca se v sodobnih pogojih poslovanja zaostruje, s selitvijo mnogih dejavnosti prodaje na splet pa trg postaja univerzalen. Ključni element prodaje je vzpostavitev prodajnih poti do končnega kupca ...
Samo za aktivne naročnike: