Zakon o varstvu osebnih podatkov

20. 12. 2023

Novosti ZVOP-2 glede ocen učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Oceno učinka v zvezi z varstvom osebnih podatkov opredeljuje 35. člen Splošne uredbe, ZVOP-2 pa vsebuje dodatne zahteve glede ocen učinka, in sicer v 24. členu in v 87. členu:
Samo za aktivne naročnike:
28. 11. 2023

Javni kontaktni podatki, vabljenje na dogodke in obveščanje o dogodkih (92. in 93. člen ZVOP-2)

Novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) med drugim prinaša tudi posebno ureditev nekaterih specifičnih področij, kot je primer v 9. poglavju, ki ureja obdelavo kontaktnih podatkov in osebnih dokumentov. Za navedeno urejanje ni videti posebnih zahtev iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), vendar pa se je zakonodajalec, predvidoma ...
Samo za aktivne naročnike:
28. 8. 2023

Novosti na področju posredovanja osebnih podatkov po ZVOP-2

Glede posredovanja osebnih podatkov je ZVOP-2 prinesel kar nekaj pomembnih novosti, ki jih morajo poznati zavezanci. Naj že uvodoma pojasnimo, da se zadevne določbe ZVOP-2 nanašajo na situacijo, ko se bo na zavezanca obrnila tretja oseba in od njega (to pomeni iz njegovih zbirk osebnih podatkov) zahtevala osebne podatke, ki ...
Samo za aktivne naročnike:
20. 6. 2023

Novosti na področju rokov hrambe po ZVOP-2

Novosti na področju rokov hrambe po ZVOP-2Temeljno načelo omejitve hrambe iz 5. člena Splošne uredbe, ki velja za vse vrste osebnih podatkov, določa, da se osebni podatki v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 3. 2023

Novosti ZVOP-2 glede varnosti osebnih podatkov

Varnost osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov in Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) – spomnimo, da je ZVOP-1 v 24. členu za to uporabljal izraz »zavarovanje osebnih podatkov« se nanaša na to, kako s tehničnimi in organizacijskimi postopki in ukrepi preprečiti, da bi osebni podatki prišli v roke ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 1. 2023

Primerjava določb ZVOP-1 in ZVOP-2: kaj se spreminja?

S 26.1.2023 preneha veljati ZVOP-1 in se začne uporabljati ZVOP-2, s tem pa nekatera področja, ki jih je urejal ZVOP-1 niso več urejena oziroma se z ZVOP-2 drugače urejajo.V naslednjih preglednici podajamo opis ključnih sprememb (abecedno), pri čemer opozarjamo, da gre za zelo strnjen opis, in da ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 1. 2023

Novosti glede biometrijskih ukrepov po ZVOP-2

Biometrija je eden izmed načinov ugotavljanja oz. preverjanje identitete. Izkazujemo se namreč z nečem, kar vemo, nečem, kar imamo ali s tem, kar smo. Biometrija temelji na »tistemu, kar oseba je«. Gre torej za določeno samo njej lastno telesno značilnost, kot so: prstni odtis, dlan, podoba obraza, šarenica, očesna mrežnica ...
Samo za aktivne naročnike:
12. 1. 2023

Končno besedilo ZVOP-2

Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022Zakon začne veljati 26. 1. 2023
21. 12. 2022

Ključne novosti Zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-2

Po sprejemu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) je na vrsti sprejem novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je bil potrjen na seji Državnega zbora RS 15. decembra 2022 in bo predvidoma stopil v veljavo konec januarja 2023, veljati namreč začne 30 dni po objavi v Uradnem listu ...
Samo za aktivne naročnike:
11. 12. 2020

NOVO: Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj

Državni zbor (DZ) je dne 22. 11. 2020 sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj (v nadaljevanju zakon), ki izvršuje evropsko Direktivo iz leta 2016 Zakon začne veljati 21. 12. 2020 Zakon natančno ureja obdelavo osebnih podatkov na področju dela štirih pomembnih upravnih organov: Policije, Državnega ...
Samo za aktivne naročnike: