Informacije javnega značaja

19. 5. 2020

Informacije javnega značaja

Ustava: Ustava republike Slovenije  Zakonodaja: Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) Zakon o tajnih podatkih (ZTP) Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB ...
Samo za aktivne naročnike: