DPO

17. 12. 2018

Priporočila glede delovanja pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Novembra 2018 je Informacijski pooblaščenec izdal dodatna priporočila glede delovanja pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov. Priporočila nadgrajujejo smernice Evropskega odbora za varstvo podatkov (https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Mednarodno_delovanje/wp243rev01_sl.pdf), dodana vrednost priporočil pa je predvsem v konkretnih napotkih in dobrih praksah ter v podrobnejših priporočilih ...
Samo za aktivne naročnike:
17. 12. 2018

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Obveznost imenovanja pooblaščenih oseb za varstvo podatkov (angl. Data Protection Officer ali DPO) ni vezana na število zaposlenih v podjetju, prav tako kot obsežnost obdelave ni opredeljena s številom posameznikov, temveč 37. člen GDPR določa kriterije, po katerih morate sami oceniti, ali ste takšno podjetje ali institucija, ki mora imeti ...
Samo za aktivne naročnike: