Sistemi za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic in izvajanje biometrijskih ukrepov na javnih površinah

12. 5. 2023

Predogled vsebine

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) je prejel zaprosilo za mnenje, ali bo IP za »javne površine« iz 80. člena ZVOP-2 štel tudi površine v zasebni lasti, ki so sicer namenjene javnosti, hkrati pa lastnik na njih lahko določa na kakšen način se bodo uporabljale? V dotičnem primeru gre za trgovski center (dostopen javnosti) ter pripadajoče zemljišče, na katerem je urejeno nadzorovano parkirišče z omejitvijo dostopa z zapornicami ter plačilom parkirnine. Na parkirišče lahko dostopajo registrirani uporabniki ter druge osebe, ki so plačniki parkirnine.

Ali za navedene površine veljajo omejitve za izvajanje videonadzora iz 80. člena ZVOP-2 ter prepoved uporabe sistemov za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic na parkirišču iz 10. odstavka 80. člena ZVOP-2. Prosilec meni, da v tem primeru ne gre za javno površino v ožjem pomenu, temveč za javno površino v zasebni lasti, katere splošna raba se izvaja v skladu s pravili, ki jih določi njihov lastnik (v smislu 3. odstavka 259. člena Zakona o urejanju prostora).

IP podaja svoje neobvezujoče mnenje:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj