Obdelava podatkov kontaktnih oseb pogodbenika, ZVOP-2 92. člen

11. 1. 2023

Vprašanje:

Če posameznik ni pogodbena stranka (je pa njegov delodajalec), njegovo ime pa je del pogodbe (npr. naveden kot skrbnik pogodbe oz. kontaktna oseba), v tem primeru pravna podlaga ni pogodbena obdelava, saj posameznik ne sklepa pogodbe v svojem imenu oz. sploh ni podpisnik. Pojavili so se že primeri, ko so želeli pogodbeni partnerji zaradi tega skleniti pogodbo o obdelavi osebnih podatkov njihovih zaposlenih. V teh primerih po navadi podatki vsebujejo le ime, službeni kontaktni podatek, delovno mesto.

Ali lahko z uporabo 91. člena ZVOP-2 te podatke označimo za javne kontaktne podatke in potem ne zapadejo pod zakonske obveznosti.

Ali padejo ti podatki pod namen obdelave “za izvajanje pogodbe” in je potem vseeno potrebna pogodba o obdelavi OP in obvestilo o zasebnosti?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj