Skupni upravljavci

30. 9. 2021 | Avtor: mag. Andrej Tomšič

Predogled vsebine

Koncept upravljavca in obdelovalca je v pravu varstva osebnih podatkov že dobro znan, saj je izhajal že iz Direktive 95/46, ki je bila prenesena v nacionalne pravne rede držav članic, Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov pa je poleg omenjenih uvedla oziroma okrepila še nov koncept – skupne upravljavce (angl. joint controllers). Na temo upravljavcev in obdelovalcev so zavezancem na voljo smernice Informacijskega pooblaščenca, ki so dostopne na https://www.ip-rs.si/publikacije/priro%C4%8Dniki-in-smernice/smernice-po-splo%C5%A1ni-uredbi-o-varstvu-podatkov-gdpr/smernice-o-pogodbeni-obdelavi. Glede na to, da pa gre pri skupnem upravljanju za nov koncept, je Evropski odbor za varstvo podatkov (v nadaljevanju EDPB) v letu 2020 pripravil smernice na to temo, ki jih je posodobil v letu 2021 (verzija 2.0, sprejete 7. julija 2021). Smernice so dostopne na povezavi:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor-gdpr_en.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj