Posvetovanje s sindikatom glede zaposlovanja novih delavcev

05. 5. 2022

Predogled vsebine

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel vprašanje reprezentativnega sindikata na področju vzgoje in izobraževanja v zvezi z upravičenostjo do podatkov glede zaposlovanja novih delavcev v zavodu.

Kolektivna pogodba na tem področju določa obveznost delodajalca, da se z reprezentativnim sindikatom posvetuje in pridobi od njega predhodno mnenje glede zaposlovanja novih delavcev. Reprezentativni sindikat sprašuje, ali je sindikalna zaupnica skladno s kolektivno pogodbo upravičena do vseh podatkov glede zaposlovanja novih delavcev v zavodu, torej do imena in priimka kandidata, ki je bil izbran in se zaposlil v zavodu, do vseh podatkov glede novega zaposlovanja v zavodu (koliko profilov se bo zaposlilo, kateri profili, kdaj bo razpis, kakšen razpis – za določen ali nedoločen čas), do vloge kandidatov, izbor kandidata,.. in sicer z namenom, da se lahko ugotovi, ali kandidat izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta in je bil postopek voden transparentno.

IP podaje svoje neobvezujoče mnenje:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj