Informacijska varnost in umetna inteligenca

18. 3. 2024

Pravna ureditev informacijske varnosti danes

Razvoj informacijske tehnologije in hitro spreminjajoče se grožnje za kibernetsko varnost zahtevajo tudi redno spremljanje in prilagajanje zakonodaje, politik in praks za zagotavljanje učinkovite zaščite informacijskih sistemov in podatkov. To velja tudi za Slovenijo, kjer pravna ureditev informacijske varnosti temelji na celostnem pristopu. Ta združuje nacionalno zakonodajo, evropske predpise in ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 1. 2024

Samoocena - informacijska varnost

Z željo po krepitvi odpornosti in dvigu kibernetske varnosti subjektov je Urad Vlade RS za informacijsko varnost prevedel in prilagodil vprašalnik, ki je namenjen organizacijam za pomoč in podporo pri njihovi začetni oceni kibernetske varnosti.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike