Smernice o pooblaščenih osebah za varstvo podatkov

12. 6. 2018

Predogled vsebine

Uredba 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: uredba) predvideva nov mehanizem za varstvo osebnih podatkov – pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (angl. Data Protection ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj