Mnenje Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29 o prenosljivosti podatkov

12. 6. 2018

Predogled vsebine

Uredba v 20. členu prinaša novo pravico, t.i. pravico do prenosljivosti podatkov („right to data portability“), ki je z njo tesno povezana, a se vseeno razlikuje od pravice do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, ki je že dobro uveljavljena pravica po Direktivi 95/46 in nacionalnih zakonih o varstvu osebnih ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj