Povzetek ključnih novosti Direktive (EU) 2016/680

12. 6. 2018

Predogled vsebine

V nadaljevanju na kratko predstavljamo nekatere bistvene spremembe, ki jih prinaša Direktiva o varstvu podatkov na področju kazenskega pregona[^10].

Razlogi za sprejem Direktive o varstvu podatkov na področju kazenskega pregona

Eno od temeljnih načel pri zagotavljanju varstva{{Ključne novosti}} osebnih podatkov v EU je, da bi posameznikom ne glede ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj