Varstvo osebnih podatkov pri izobraževanju na daljavo

15. 6. 2020

Predogled vsebine

Pri obdelavi osebnih podatkov otrok za namene izvajanja izobraževanja na daljavo je uvodoma treba poudariti, da privolitev posameznika (oziroma zakonitega zastopnika otroka) ni ustrezna oziroma primerna pravna podlaga, po kateri naj bi takšna obdelava osebnih podatkov potekala. Bistveno je namreč, da gre pri izobraževanju na daljavo za izvajanje javnopravne ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj