Javna obravnava osnutka Zakona o izvajanju uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev

22. 8. 2023

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je pripravilo osnutek Zakona o izvajanju uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev, ki je bil predložen v javno obravnavo na portalu eUprava.

Osnutek zakona ureja izvajanje Uredbe (EU) 2022/2065 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o enotnem trgu digitalnih storitev in spremembi Direktive 2000/31/ES (Uredba Akta o digitalnih storitvah, angleško Digital Services Act - DSA), ki posodablja pravila uporabe interneta in med drugim naslavlja sistemska družbena tveganja širjenja nezakonitih vsebin na spletu in nezadostne zaščite temeljnih svoboščin.

Osnutek zakona določa tako imenovanega koordinatorja digitalnih storitev oziroma pristojni organ za izvajanje in nadzor nad izvajanjem Uredbe DSA. Ta pristojnost se podeljuje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), ki že opravlja naloge regulacije elektronskih komunikacij in elektronskih medijev. Za takšen pristop se je odločila tudi večina drugih držav članic EU, ki nameravajo pristojnost koordinatorja digitalnih storitev umestiti v regulatorne agencije za področje elektronskih komunikacij in medijev.

Osnutek zakona določa tudi pooblastila AKOS ter nadzorne ukrepe, prekrške in sankcije za izvajanje Uredbe DSA. Predvidene so določene naloge AKOS in ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo, povezane z oblikovanjem podpornega okolja za varen in zaupanja vreden internet ter postopek v primeru odstranitve nezakonite vsebine. Osnutek zakona opredeljuje tudi postopke za potrjevanje oziroma certificiranje organov za izvensodno reševanje sporov ter za podelitev statusa preverjenih raziskovalcev in zaupanja vrednih prijaviteljev. Ravno slednji bodo prvi v boju proti razširjanju obsežnih količin nezakonitih uporabniško ustvarjenih vsebin preko spletnih posredniških platform. Pričakuje se namreč, da bo z njihovimi prijavami odstranjena večina nedvomno nezakonitih vsebin, še preden se bo sprožila odprava nezakonitosti preko notranjega mehanizma reševanja pritožb in z uporabo sodnih poti.

Zainteresirani deležniki lahko podajo svoje predloge in pripombe na osnutek zakona do 18. septembra 2023, in sicer na elektronski naslov gp.mdp@gov.si.

Vir: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Nazaj