Evropski parlament sprejel stališče o dodatnih pravilih pri izvrševanju GDPR

12. 4. 2024

Evropski parlament je 10. aprilasprejel pogajalsko izhodišče glede dodatnih postopkovnih pravil pri izvrševanju splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), so sporočili v Bruslju. Poslanci so se zavzeli za pravice pritožnikov, jasnost postopkov in poenotenje postopkovnih rokov.

V stališču so se evropski poslanci zavzeli za pravico pritožnikov v zadevah do enake in nepristranske obravnave, za pravico do zaslišanja pred sprejetjem ukrepov v njihovo škodo in za pravico do preglednosti postopka, vključno z dostopom do dokumentov, povezanih s primerom.

Z namenom jasnosti in poenotenja čezmejnih postopkov na področju varstva osebnih podatkov so se zavzeli za skupne spise o zadevah, do katerih bi imeli dostop tako nadzorni organi kot pritožniki.

Poslanci so poudarili tudi potrebo po poenotenju postopkovnih rokov. Stališče predvideva dvotedenski rok, v katerem mora nadzorni organ potrditi prijem pritožbo in njen sprejem v obravnavo oz. zavrnitev. Tritedenski rok je predviden za odločitev o tem, ali gre za čezmejno zadevo, in za določitev organa, ki vodi postopek.

Osnutki odločb naj bi bili skladno s stališčem praviloma izdani v devetih mesecih po prejemu pritožbe.

V primeru sporazumnih rešitev sporov poslanci predlagajo uvedbo izrecnega soglasja vpletenih strani. Zavzeli so se tudi za to, da sporazumna poravnava ne bi preprečevala organu za varstvo podatkov, da na lastno pobudo začne preiskavo ali da drugi organi za varstvo podatkov od vodilnega v postopku zahtevajo, da takšno preiskavo začne.

Nazadnje se Evropski parlament v izhodišču za pogajanja zavzema za to, da bi imele vse strani v postopkih pravico do učinkovitih pravnih sredstev.

Vir: STA

Nazaj