Notranji varnostni incidenti in tveganja povezana z delom od doma

14. 10. 2020

Predogled vsebine

Tekom poslovanja organizacije nastane veliko pomembnih dokumentov in se zbira veliko podatkov, ki so vedno bolj v digitalni obliki. Za njih v primerjavi s fizičnim gradivom obstaja veliko večje tveganje za izgubo, uničenje ali preprosto krajo. Največkrat se bojimo, da bi brez teh elektronskih dokumentov in podatkov ostali zaradi namenskih varnostnih incidentov od zunaj, pozabljamo pa na tveganja znotraj organizacije. Vaši zaposleni do elektronskih dokumentov in podatkov, ki jih hranite v različnih registrih in aplikacijah, dostopajo v skladu s politiko dostopa, kljub temu pa se dogaja, da dokumenti oz. podatki preprosto izginejo – se jih po pomoti izbrišejo ali spremenijo. Še večje tveganje pa so tisti zaposleni, ki iz različnih razlogov to delajo namensko, naj bodo to nezadovoljni zaposleni ali pa celo taki, ki izvajajo krajo poslovnih informacij.

V video seminarju boste:

  • seznanjeni s tveganji informacijske varnosti pri delu od doma oziroma na daljavo;
  • vzpostavili sistem zaščite dokumentov in podatkov v elektronski obliki;
  • poznali tveganja in predvideli možne scenarije izgube, uničenja ali kraje;
  • analizirali morebitno nastalo škodo in izbrali primerne ukrepe za opravo posledic.
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj